resultats 2017-12-11T13:35:04+00:00

eleccions 21-D

Nombre d’escons a Catalunya

Percentatge de vots a Catalunya

Percentatge de vots a Barcelona ciutat

Percentatge de vots per demarcacions

Nombre d’escons per demarcacions

Percentatge de vots per demarcacions

Nombre d’escons per demarcacions